Teknisk analys aktier


Vid teknisk analys använder man grafer och olika typer av statistiska beräkningar. Det finns olika metoder att använda vid teknisk analys där man studerar prishistoriken:

  • Linjediagram – är den vanligaste type av diagram exempelvis att man slutkursen och visar varje dag
  • Stapeldiagram
  • Trendkanal
  • Glidande medelvärden
  • Korsstygnsdiagram
  • Kandalaberdiagram (candle stick)

Man kan se ifall det finns några kursförhållanden exempelvis stöd, motstånd, vågrytmer, bottnar och toppar. Stöd ligger under den aktuella kursen och motstånd ligger över den aktuella kursen.
Analytikerna ser också på trendlinjer dvs linjer som kan extrapoleras – eftersom aktiemarknaden ofta rör sig i trender.