Råvaror som investeringsobjekt

Råvaror består av olika tillgångskällor som kan köpas och säljas och har olika förutsättningar att utvecklas.Oftast hänvisar råvaror till jordbruks- eller mining produkt som kan bearbetas och säljas vidare. Eftersom priserna sätts i dollar så är dollarkursen avgörande hur det går för olika tillgångar men även utbud och efterfrågan för de olika tillgångarna påverkar priset. Under 2015 har dollarn stärkt sin position vilket är en stark faktor som påverkat råvarupriserna nedåt.

Olja: priserna på oljan sjönk kraftigt under 2015 och är handlades ett tag på 2008 års nivåer. Det är stor osäkerhet kring produktionskapaciteten av oljan och OPEC har länge signalert att de inte planerar några produktionsökningar. Den största producenten är Saudiarabien som inte visar några tecken på att minska sin produktion. Men med den nya Trumpadministrationen och samarbetet med Ryssland är det inte otänkbart med prisökningar. Parallellt kommer ny teknik som shale-gas och el få en allt större inverkan på priserna. Läs mer

Metaller som järn, zink, nickel och stål : priserna under 2015 sjönk kraftigt pga dollarn och minskad efterfrågan från Kina som beror på minskad produktion. Marknaden är prispressad och många återvinningsföretag väljer att sitta på sina lager istället för att sälja till låga priser.

Ädelmetaller som guld, silver och platina : priserna har under 2015 sjunkit kraftigt.