Private Equity

0

Private equity består av storskaliga privata investeringar i onoterade bolag i utbyte mot eget kapital. Fonderna bildas vanligtvis genom att kombinera medel från institutionella investerare som förmögna individer, försäkringsbolag och pensionsfonder.

Medel används tillsammans med lånade pengar och pengar av riskkapitalbolaget för att investera i mindre företag som de tror har hög tillväxtpotential. Private Equity räknas som en alternativ investering som inte finns på en börs.

Private Equity företag kan hjälpa till med kompetens och kapital men en artikel i London Business School beskriver hur de även kan hjälpa till kring digital transformering och vinna över sina konkurrenter.

Man skiljer mellan limited partners och general partners.

Share.

About Author