Om oss

Ungefär 5% av din kapitalplaceringsportfölj rekommenderas att man satsar på alternativa placeringar.

Placeringar.nu handlar om framförallt om alternativa placeringar som:

  • Mynt
  • Vin
  • Konst och fotografier
  • Serietidningar
  • Lyx-klockor
  • P2P utlåning

Vilka står bakom placeringar.nu
Den här webbplatsen drivs av Internet mediaföretaget Expandtalk AB. Vår verksamhetsidé är att informera på nätet om områden som ekonomi. Expandtalk präglas av djup respekt för det kunnandet som finns inom bra företag och vi har ett etiskt förhållningssätt till den informationen som vi publicerar. Vi skapar världen med våra webbplatser genom att skapa bra innehåll.