Konst som placering

Konst som placering är attraktivt men svårare att mäta och det går inte att sätta ett absolut tal som vid en obligation eller aktie. Värdet bestäms i hög grad av efterfrågan och utbud som påverkas av modet. Snabba svängningar i traditionella placeringar innebär att många av de superrika vill diversifiera sina placeringar mot konstmarknden istället för traditionella placeringar vilket innebär att priserna på konstmarknaden skiftar kraftigt.

Under första halvåret 2013 minskade konstmarknaden med 6% enligt Knight Franks lyxindex.

Andra index som mäter konstmarknaden är Moses Fine Arts Index. Läs mer på köpakonst.eu.