Företagsobligationer

Företagsobligationer är högavkastande och ju högre ränta desto större risk tar du. Marknaden för företagsobligationer har ökat under senare år eftersom bankerna är ovilliga att ta risker. Bankerna får istället ta rollen som mellanhänder mellan företag och långivarna. Företagen kan tex ge olika former av säkerheter som fastigheter, råvaror eller tillgångar i bolaget. Företagsobligationer löper ofta på många år.

Vad som har hänt är att man numera ofta vänder sig till privatpersoner och inte bara institutionella organisationer. Pengarna som företagen får in används tex för investeringar och betala av skulder.

Du kan också investera i högräntefonder som i sin tur investerar i företagsobligationer vilket innebär att du kan få högre ränta än ifall du lägger pengarna på bankkontot. Nackdelen är att risken är högre om företagen går i konkurs blir avkastningen något lägre. En del banker har matriser där de visar vilka företagsobligationer som man investerar i och olika räntor om de underliggande företagen går i konkurs – det kan tex handla om företag som Stena Metall och större skogsbolag som man investerar i.