Fonder

Det finns mängder av fonder att välja på och det är viktigt att se på fondernas förvaltningsavgifter eftersom dessa på sikt urlakar värdet på fonden.

Enligt nobelpristagaren William F. Sharpe, som är en av världens främsta experter på portföljteori, så anser han att majoriteten av fondsparare bör välja indexförvaltning istället för aktiv förvaltning. En av anledningarna är att aktivt förvaltade fonder ofta har en betydligt högre avgift än en jämförbar indexfond.

En typ av fond som fått mycket uppmärksamhet är hedgefonder.

Läs mer om olika fonder och fondstrategier på: http://bästafond.se