Hur du investerar i sällsynta böcker, kartor och handskrifter

0

Den 15:e december har Stockholms auktionsverk auktion på böcker, kartor och handskrifter. Bland verken finns historiska skrifter som ikunabelblad av Gutenberg för utropspriset 8000 till 10000 kronor. Böcker som handlar om alkemi av Albertus Magnus med utropspris kring 20 000 kronor. Olaus Magnus Historia de gentibus septentrionalibus med utropspriset 30 000 till 40 000 sek.

Inom bibliofilupplagor hittar man Henri Matisse D’Orlans Charles för 30 000 till 40 000 kronor. Andra tryck som har höga priser är kartor från Trollhättans slussverk och sällsynta kartor.

Bland svensk och utländsk vitterhet handlar det om första utgåvor, dedikationsexemplar och signerade böcker från Strindberg, Kafka och andra kända författare.

Inom naturvetenskap finns det också många rariteter som Charles Darwin – the Origin of Species som anses vara den viktigaste biologiska boken som någonsin har skrivits. Den trycktes 1859 och kom ut i 2000 kopior och utropspriset på Stockholms Auktionsverk 2015 var 15 000 till 20 000 kronor.

 

Share.

About Author