Aktier

För att öka ditt långsiktiga värde på aktier måste du investera i företag som har sunda affärsidéer och som genererar vinst. Kolla på värden som P/E-tal. På börsen kan du hitta många företag och du kan tex läsa P/E-talen för att se om bolagen har en grundläggande sund värdering.

Säsongsmässigt brukar året inledas svagt men stärkas när utdelningssäsongen närmar sig. Förväntningar ställs på att kvartalsrapporterna ska visa på högre vinster. Ofta sker det spekulation om högre utdelningar och återköp av egna aktier. Fortsatt stöd från centralbankerna innebär att det är positivt att placera i aktier.